กฎหารเดิมพัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 1. การลงทะเบียนและข้อตกลงที่จะใช้บริการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ HUC99 คุณรับรองว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและได้รับทราบเงื่อนไข อ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตาม “ข้อกำหนดในการให้บริการ” เหล่านี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณไม่ประสงค์จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้คุณจะต้องไม่ลงทะเบียนหรือเปิดบัญชีกับเราและคุณจะไม่สามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์และเกมที่เรามีให้บริการและนำเสนอได้
 2. ข้อมูลทั้งหมด การลงทะเบียนบนเว็บไซต์และการใช้บริการใดๆ ที่นำเสนอโดย HUC99 จะเป็นไปตาม “ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป”
 3. HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้รับการตีพิมพ์ในส่วน “ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป” ของเว็บไซต์ HUC99 ผู้เล่นจึงควรทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการทั่วไปเป็นประจำ การใช้งานบริการใดๆ ของเว็บไซต์ที่ต่อเนื่องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปแล้วจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงดังกล่าว
 4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ถือว่าสมบูรณ์และเป็นเอกฉันท์ระหว่างผู้ใช้กับ HUC99
 5. หากมีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างบทบัญญัติของข้อตกลงนี้กับบทบัญญัติใดๆ ในเว็บไซต์ของ HUC99 บทบัญญัติที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับกับข้อตกลงนั้นๆ
 6. เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ผู้เล่นรายใดนำหลักฐานการยืนยันตัวตนและอายุมาให้เราเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่ผู้เล่นจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรือนำไปใช้ในโปรดักส์ใดๆของ HUC99
 7. ผู้เล่นต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและยินยอมที่จะชำระค่าธรรมเนียมต่างๆหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดรายงานและจ่ายภาษีทั้งหมดตามที่กฎหมายบังคับใช้ในขณะที่ใช้บริการใดๆของ HUC99

เงื่อนไขการใช้งาน

 1. หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีของผู้เล่น HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้เล่นจนกว่าจะมีการแก้ปัญหาแล้ว หากผู้เล่นประสงค์จะรายงานข้อพิพาทใด ๆ ต้องทำเป็นหนังสือและต้องระบุวันเวลาและรายละเอียดของข้อพิพาท ในการยื่นข้อพิพาทโดยต้องส่งไปที่
 2. HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยอดคงเหลือหรือเครดิตที่เหลืออยู่ในบัญชีในขณะที่มีการระงับหรือการยกเลิกดังกล่าวจะได้รับการคืนให้กับเจ้าของบัญชี ผ่านทางวิธีการชำระเงินที่กำหนดโดย HUC99 นอกจากนี้ HUC99 ยังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกโมฆะเงินรางวัลใดๆ และทำการริบคืนยอดเงินหรือการชนะหรือสิทธิอื่นๆ ของบัญชีผู้เล่น ในโปรดักส์ทั้งหมดที่มีให้โดยแบรนด์ HUC99
 3. ผู้เล่นแต่ละคนต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเอง ผู้เล่น HUC99 แต่ละท่านจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม โดยไม่มีข้อจำกัด ถึงผู้เยาว์ใดๆ จากการใช้หรือนำมาใช้ใหม่ บัญชี HUC99 ของตนจากการเข้าถึงหรือการใช้วัสดุหรือข้อมูลใด ๆ จากเว็บไซต์ HUC99 รวมทั้งจากการรับรางวัลใด ๆ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการเดิมพันหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นจากบุคคลที่สามในบัญชี HUC99 ของผู้เล่นเอง

การยอมรับและมีผลใช้ได้ของการเดิมพัน

 1. การเดิมพัน
  ผู้เล่นจะต้องเดิมพันจากเงินที่ได้รับเครดิตเข้าบัญชีผู้เล่นของตนเอง การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากพบว่าผู้เล่นไม่สามารถฝากเงินหรือโอนเงินเข้าบัญชีของตนได้ หลังจากฝากเงินเข้าบัญชีของ HUC99 เรียบร้อยแล้วเงินเดิมพันทั้งหมดของผู้เล่นต้องเท่ากับหรือสูงกว่าจำนวนเงินฝาก การไม่ปฏิบัติตามจะทำให้ไม่สามารถขอถอนเงินได้ ดังนั้น HUC99 จึงแนะนำให้ผู้เล่นทำการฝากเงินขึ้นอยู่กับความต้องการ
 2. ยืนยันการเดิมพัน HUC99 ไม่สามารถดำเนินการและจะไม่ยกเลิกการเดิมพันของบัญชีผู้เล่นใดๆ หลังจากที่ได้รับการยืนยันการเดิมพันของผู้เล่นเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นเสียแต่ว่าการเดิมพันถูกประกาศเป็นโมฆะหรือเว้นแต่จะมีสถานการณ์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับผลการตัดสินที่ไม่ถูกต้องตามเหตุผลที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้
 3. ประวัติการเดิมพันที่ถูกต้อง แม้จะมีความพยายามทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องและแม่นยำทั้งหมด HUC99 จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
 4. การหักเงินเดิมพันหรือการเดิมพันที่ยังไม่ได้แก้ไข
  เงินเดิมพันจะถูกหักจากบัญชีผู้เล่นที่เกี่ยวข้องในขณะที่วางเดิมพันโดยไม่คำนึงว่าผลการแข่งขันจะถูกกำหนดหรือประกาศอย่างไร HUC99 จะไม่คืนเงินเดิมพันในเกมที่มีการทำการเดิมพันสำหรับการจับรางวัลในอนาคตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือสรุป เดิมพันดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขเมื่อเกมดังกล่าวเสร็จสิ้นและเงินรางวัลจะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้เล่นนั้นในเวลานั้น
 5. การตัดสินการเดิมพันของ HUC99 ถือเป็นที่สิ้นสุด
  การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้ใช้ยอมรับว่า HUC99 และการบันทึกข้อมูลใดๆถือเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ในการกำหนดเงื่อนไขของการวางเดิมพันใดๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่การเดิมพันเหล่านั้นเกิดขึ้น
 6. ความรับผิดชอบของผู้เล่นสำหรับการชนะ
  ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรางวัลใดๆก็ตาม รวมทั้งการจ่ายเงินใดๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่จ่ายให้กับผู้เล่นนั้นจะถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่น HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานและระงับเงินจำนวนใด ๆ จากการชนะของผู้เล่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เงินรางวัลไม่สามารถโอนเปลี่ยนหรือไถ่ถอนเงินในรูปแบบอื่นใดได้

การเดิมพัน

 1. เงินเดิมพันขั้นต่ำ
  จะนำมาใช้ในข้อนี้ จำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับเกมที่ทำการวางเดิมพัน
 2. การเล่นเกมอัตโนมัติ หรือการจัดการซอฟต์แวร์ หรือการปลอมแปลง หรือการเล่นเกมออโต้ หรือ ดัดแปลงใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ท่านใช้เชื่อมต่อเพื่อใช้บริการของเราหรือข้อมูลบัญชีของผู้เล่นใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและอาจส่งผลให้การเป็นสมาชิกของผู้เล่นที่กระทำผิดนั้นสิ้นสุดลง ถูกลบบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด HUC99 จะทำการยกเลิกหรือริบของรางวัลและเงินฝากรวมถึงการฟ้องคดีแพ่งและทางอาญาต่อผู้กระทำผิด เพราะเมื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้แล้ว นั่นหมายถึงว่าผู้เล่นได้ยอมรับว่า HUC99 มีสิทธิ์โดยสมบูรณ์และไม่ติดขัดโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HUC99 ในการยกเลิกบัญชีผู้เล่นใดๆ
 3. เมื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป ผู้เล่นต้องระงับการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ นอกจากนี้เมื่อผู้เล่นตระหนักถึงความไม่สมบูรณ์ของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปผู้เล่นต้องแจ้งให้ทาง HUC99 ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ข้อนี้ HUC99 จะเรียกเก็บค่าชดเชยเต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการแก้ไขซอฟต์แวร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการละเลยหรือการดำเนินการของผู้เล่นในการใช้ประโยชน์จากความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว
 4. ผู้เล่นยอมรับว่า HUC99 ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียอันเป็นผลมาจากการปลอมแปลงหรือการเข้าถึงหรือการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ความพยายามใดๆ โดยผู้เล่นใดๆ ที่จะเข้าถึงระบบของเว็บไซต์หรือบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบั

เงินรางวัลและเงินโบนัส

 1. ก่อนที่จะมีการถอนเงินหรืออนุมัติการถอนเงินใดๆ
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ผู้เล่นส่งข้อมูลที่จำเป็น เช่น หลักฐานการยืนยันตัวตน หนังสือเดินทาง หน้าสมุดธนาคาร รายการบัญชีธนาคารล่าสุดหรือเอกสารอื่นๆ HUC99 นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราว่าเห็นสมควร หากผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามคำขอด้านความปลอดภัยใดๆ HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะใดๆ ในบัญชีของผู้เล่น
 3. เงินรางวัลจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของผู้เล่นนั้นตามความเหมาะสม การอัพเดตบัญชีผู้เล่นเหล่านี้ไม่ใช่ “หลักฐานการชนะ” หรืออาจหมายถึงเงินที่โอน (หัก) จากบัญชีของคุณ หากมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีหลักฐานการทุจริต HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการชนะบางส่วนและดำเนินการตามความเหมาะสมกับบัญชีของผู้เล่นใดๆ ก็ตาม
 4. เงินโบนัสหมายถึง เสมือนเงินจริงในการเดิมพันที่มอบให้กับผู้เล่นจากโปรโมชั่น ผู้เล่นจะไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวได้ทันทีหลังจากได้รับรางวัลแล้ว ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสที่แตกต่างกันออกไปที่มีการบังคับใช้นั้นๆ เพราะฉะนั้นผู้เล่นควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนๆของโบนัสในแต่ละโปรโมชั่นให้ละเอียดถี่ถ้วน
 5. เงินโบนัสสามารถแปลงเป็นเงินจริงและถอนออกได้ หลังจากที่ผู้เล่นมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จำเป็นในโปรโมชั่นนั้นๆแล้ว
 6. การหมุนเวียนทั้งหมดที่เกิดจากเงินโบนัสใดๆ จะไม่นับรวมกับโปรโมชั่นการคืนเงินเดิมพันหรือเงินคืนใดๆที่มีการเสนอให้

โปรโมชั่น

 1. เมื่อเข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ ที่ดำเนินการโดยเว็บไซต์ ผู้เล่นจะยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้รวมทั้งโปรโมชั่นแต่ละรายการ ผู้เล่นรายใดไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า HUC99 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 2. โบนัสจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้เล่นภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่แอบพลิเคชั่นได้รับการยืนยันแล้ว
 3. สำหรับการวางเดิมพันใดๆ เงินจะถูกหักออกจากยอดคงเหลือในบัญชีของผู้เล่นนั้นๆ หากไม่มียอดคงเหลือจำนวนเงินที่วางเดิมพันจะถูกหักออกจากยอดเงินโบนัสของบัญชีผู้เล่น ยอดเงินโบนัสจะใช้เล่นในกรณีที่มีเงินขาดหายไปในบัญชี
 4. ข้อเสนอพิเศษทั้งหมด จำกัดเพียงหนึ่งบัญชีต่อหนึ่งผู้เล่น ต่อครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกัน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขไอพี เท่านั้น
 5. การเดิมพันใดๆที่เล่นทั้งสองฝั่งจะไม่ถูกนำมาคำนวณหรือนับรวมกับการเดิมพันสะสมหรือยอดหมุนเวียนใดๆที่เกี่ยวข้อง
 6. ยอดหมุนเวียนจะถือว่าสมบูรณ์ หากยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าเดิมพันขั้นต่ำ 25 บาท รวมถึงการเดิมพันที่ค้างอยู่หรือยอดหมุนเวียนที่กำหนดไว้ในแต่ละโบนัสด้วย
 7. ในกรณีที่ผู้เล่นทำธุรกรรมการถอนเงินที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้เล่นจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นฝากเงินอื่นๆหลังจาก 24 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับการถอนเงิน
 8. HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานที่เพียงพอเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้เล่นได้ตลอดเวลา หลักฐานดังกล่าวจะต้องพิสูจน์ข้อมูลของผู้เล่นรายละเอียดการชำระเงินหรือข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม ที่อาจต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
 9. พนักงานหรือญาติของพนักงานหรือตัวแทนของ HUC99 ห้ามไม่ให้มีบัญชีผู้เล่นในเวลาใดๆ หรือใช้ประโยชน์จากข้อเสนอของโปรโมชั่นใดๆบนเว็บไซต์
 10. ในกรณีที่เงื่อนไขใดๆของข้อเสนอเกี่ยวกับโปรโมชั่นถูกละเมิด และไม่ได้รับการปฏิบัติตามโดยผู้ถือบัญชีผู้เล่นที่มีสิทธิ์ HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับยกเลิกหรือเรียกคืนโบนัสรวมทั้งเงินรางวัลทั้งหมด นอกจากนี้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการผู้เล่นโดยมีค่าที่สามารถเข้าถึงได้สูงสุดถึงมูลค่าของโบนัสเงินฝาก
 11. คุณสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับโบนัสได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมโปรโมชั่นเพื่อรับโบนัสอื่นๆ โบนัสที่เข้าร่วมในปัจจุบันจะต้องสมบูรณ์หรือเสร็จสิ้นก่อนตามข้อกำหนดในการวางเดิมพันภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการฝากเงินครั้งแรกของคุณ หากโบนัสไม่เสร็จสิ้นภายใน 30 วันเงินที่สะสมไว้ในยอดโบนัสจะถูกริบคืน
 12. โปรดักส์
  • สล็อต
   1. การเดิมพันจากเกมทุกหมวดเกมจะมีส่วนช่วยในการคำนวณความต้องการในการวางเดิมพัน อย่างไรก็ตามหมวดหมู่เกมบางประเภทเช่นเกมโต๊ะ เกมไพ่ รูเล็ต ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดในการวางเดิมพัน
   2. การชนะใดๆ จากการเล่นฟรีสปินจะปรับยอดเงินจริงเข้าบัญชีของผู้เล่นโดยไม่ต้องมีการเดิมพันใดๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงและเงื่อนไขโปรโมชั่นที่เฉพาะเจาะจง
   3. ในกรณีที่มีการชนะแจ๊คพ็อต เงินที่ได้จากเงินรางวัลจะถูกส่งมอบโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายอื่น ให้แก่บริษัท บริษัทจะต้องส่งมอบเงินรางวัลดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วันแรกของปฏิทินเดือนถัดไปโดยส่งตรงให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นที่ได้รับการตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นรับทราบและยอมรับว่าอาจมีความล่าช้าในกรณีที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ไม่ส่งเงินรางวัลให้กับบริษัทอย่างทันท่วงที ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นตกลงที่จะปกป้องบริษัทในการเรียกร้องหรือการดำเนินการอื่นๆทั้งหมดและเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่สมเหตุสมผลอันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความล้มเหลวหรือความล่าช้าโดยผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อส่งมอบรางวัลในชนะแจ๊คพ็อตต่อบริษัทเพื่อชำระเงินให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น
   4. สมาชิกสามารถถอนเงินสูงสุดประมาณ 1,500,000 ต่อเดือนและสามารถถอนเงินได้สูงสุดไม่เกินประมาณ 100,000 บาทต่อการถอนเงินในแต่ละครั้ง วงเงินนี้ใช้กับยอดเงินรางวัลทั้งหมดของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นโดยไม่คำนึงถึงว่าการชนะดังกล่าวมีอยู่ในเกมโปรเกรสซีฟตั้งแต่หนึ่งเกมขึ้นไปหรือไม่ จะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับยอดเงินที่ชนะจากโปรเกรสซีฟใด ๆ ที่ยังไม่ได้ชำระให้กับลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น
   5. ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นสามารถขอเป็นกรณีพิเศษผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อถอนเงินที่เกินกว่าข้อจำกัด ที่กล่าวมาข้างต้น หากบริษัทใช้ดุลพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการยอมรับคำขอดังกล่าวลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นตกลงว่าบริษัทอาจหักค่าร้อยละ (“อัตราการลดหย่อน”) ออกจากเงินรางวัลที่ได้จากโปรเกรสซีฟเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและบริหารรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นจะได้รับแจ้งอัตราการลดหย่อนสำหรับคำขอดังกล่าวหลังจากที่ บริษัทดำเนินการตามคำขอถอนเงินพิเศษ เมื่อลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นได้รับการยืนยันแล้ว
   6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการชำระเงินสำหรับการถอนเงินหรือการถอนเงินของลูกค้าตามดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว ลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่นให้สิทธิ์แก่บริษัทในการเผยแพร่รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นฝ่ายชนะโปรเกรสซีพของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น โดยใช้วิธีการผ่านสื่อต่างๆตามที่บริษัทอาจจะเลือกใช้ โดยที่ทางบริษัทจะใช้มาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของลูกค้าหรือสมาชิกหรือผู้เล่น
   7. “ฟรีสปิน” ใดๆที่ได้รับในขณะที่ใช้เงินโบนัสยังคงต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของการทำยอดหมุนเวียนทั้งหมด เงินที่ได้รับจากการใช้ “ฟรีสปิน” เหล่านี้จะผูกกับเงินฝากใดๆ ที่ตามมาจนกว่าจะครบตามกำหนดที่ตั้งไว้
   8. เงินทั้งหมดที่เกิดจาก “ฟรีสปิน” และได้มาจากการใช้เงินโบนัสจากโปรโมชั่นคาสิโน จะได้รับการยกเว้นในการถอนเงินได้และอาจถูกริบคืน
   9. การเดิมพันสะสมยอดหมุนเวียนที่เล่นในเกมของ PlayTech ทุกประเภท จะไม่นับรวมกับโปรโมชั่นของสล็อตเกม
  • คาสิโน (คาสิโนสด)
   1. ผลในการเดิมพันทั้งสองฝั่ง เช่น “แบงเกอร์ และ เพลย์เยอร์”, “ใหญ่และเล็ก” “แดงและดำ” “เดี่ยวและคู่” ฯลฯ จะไม่ถูกนับรวมในการทำยอดหมุนเวียนหรือใดๆ

การยกเลิกการปิดบัญชีหรือการริบบัญชี

 1. HUC99 ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจในการยกเลิกการชนะใดๆ และทำการริบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเดิมพันของคุณเพื่อยุติข้อตกลงหรือระงับการให้บริการและยกเลิกบัญชีของคุณหาก:
  1. หากไม่มีการดำเนินการใดๆในบัญชีของคุณเป็นระยะ 365 วัน นับจากวันที่เข้าสู่ระบบครั้งล่าสุดกับบัญชีของคุณจะถือว่าเป็น “บัญชีที่ไม่ได้ใช้งานยาวนาน”
  2. เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล์ว่าบัญชีของคุณเป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้งานยาวนานและคุณจะมีเวลา 28 วันเพื่อตอบกลับหรือกลับเข้าใช้บัญชีของคุณและเริ่มเล่นอีกครั้ง บัญชีจะถูกปิดโดยอัตโนมัติหากคุณไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหลังจากครบ 28 วันและยอดคงเหลือทั้งหมดของคุณจะถูกริบคืน (ถ้ามี)
  3. คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางอีเมล์หรือติดต่อสนทนาสดหากต้องการเปิดบัญชีใหม่หรือขอคืนยอดเงินที่ถูกระงับไว้ โดยจะต้องทำยอดหมุนเวียน 1 เท่าของจำนวนเงินที่ได้คืน
  4. คุณเป็นอดีตพนักงานหรือญาติของอดีตพนักงานของ HUC99 (และหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรและหรือเกี่ยวข้องกับ HUC99 ) ซึ่งการจ้างงานดังกล่าวได้หยุดลงเกินกว่า 6 เดือนที่ผ่านมา
  5. ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง
  6. คุณไม่ได้ระบุข้อมูลส่วนตัวตามที่ร้องขอ
  7. คุณอายุไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  8. คุณได้ “เรียกเก็บเงินคืน” หรือเป็นสาเหตุทำให้เกิด “การเรียกเก็บเงินคืน” กับเราหรือปฏิเสธการฝากใดๆที่คุณทำไว้ในบัญชีของคุณ
  9. คุณอนุญาต (โดยเจตนาหรือไม่ตั้งใจ) ให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณ
  10. เงินฝากของคุณมาจากการกระทำที่ทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต
  11. คุณไม่ได้เปิดเผยว่าพักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย, เบลเยียม, ไซปรัส, เดนมาร์ก (รวมถึงเกาะกรีนแลนด์และหมู่เกาะแฟโร),เยอรมนี กรีซ, ฮ่องกง,อิหร่าน, อิสราเอล, เนเธอร์แลนด์ เกาหลีเหนือ, ฟิลิปปินส์,โปรตุเกส,โรมาเนีย,สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, สเปน, สวิสเซอร์แลนด์, ไต้หวัน, ตุรกี,สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา,อิตาลี่และฝรั่งเศส รวมถึงกัวเดอลุป,เรอูนียง,มาร์ตีนิก,เฟรนช์เกียนา,เฟรนช์พอลินีเชีย,มายอต,นิวแคลิโดเนีย,แซ็ง-บาร์เตเลมี,เซนต์มาร์ติน,แซ็งปีแยร์และมีเกอลง,วาลิสและฟูตูนา
  12. จะต้องไม่ทำการปรับเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไข หรือกระทำการใดๆก็ตามที่มีผลต่อซอฟต์แวร์ หรือกระทำด้วยวิธีใดๆด้วยที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ใดๆที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
  13. เราสงสัยว่าบัญชีของคุณได้รับการเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่สุจริต
  14. เราสงสัยว่าคุณมีการสมรู้ร่วมคิดกับคนอื่นๆ ด้วยการพยายามที่จะโกง HUC99
  15. คุณมีวิธีการอื่นๆด้วยการใช้เครื่องมือบางอย่างในการซ่อนข้อมูลแท้จริงของคุณหรือเขตที่อยู่อาศัยที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเดิมพัน
  16. หากข้อกำหนดในการให้บริการถูกระงับหรือบัญชีของคุณถูกปิดการใช้งานตามข้อกำหนดในที่นี้ข้อกำหนดในการให้บริการจะถูกเรียกคืนหรือบัญชีของคุณเปิดใช้งานหลังจากที่มีการดำเนินการแก้ไขที่จำเป็น (ถ้ามีความสามารถในการแก้ไข) ได้ถูกดำเนินการโดยคุณและการแก้ไขดังกล่าวได้รับการยืนยันเพื่อความพึงพอใจอย่างเต็มที่ของเรา
 2. HUC99 มีอำนาจในการปรับปรุงระบบและการปิดบัญชีผู้ใช้ การตัดสินใจในการจัดการ HUC99 เกี่ยวกับด้านบัญชีของคุณ การใช้บริการหรือเว็บไซต์ถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถเปิดให้มีการทบทวนหรืออุทธรณ์ได้ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของคุณได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างเหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวเว้นแต่สถานการณ์จะกำหนดว่าเราถูกกฎหมายหรือมีเหตุผลที่แท้จริงว่าไม่สามารถทำได้
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีใดๆ และเรียกคืนเงินฝากหรือเงินรางวัลทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมหรือความรับผิดหากได้รับการระบุว่าการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในบัญชี (การฝากเงิน, การเดิมพัน, การถอนเงิน) เกิดขึ้นจากบัญชีบุคคลที่สาม บุคคลที่สามหมายถึงเงินฝากใดๆ ที่มาจากบัญชีอื่นๆที่นอกเหนือจากชื่อเจ้าของบัญชีที่แจ้งไว้กับ HUC99

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

 1. ผู้เล่นทุกคนจะต้องเป็นผู้บริหารของ HUC99 พนักงาน พนักงานทั่วไป กรรมการผู้ถือหุ้น ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้จำหน่าย ผู้ค้าส่ง พ่อแม่ พันธมิตร ผู้ช่วย นักโฆษณา โปรโมเตอร์ หรือหน่วยงานอื่นๆ สื่อมวลชน ตัวแทน และซัพพลายเออร์ ไม่เป็นอันตรายและไม่สามารถเรียกได้ทันทีตามความต้องการและ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดหรือทั้งหมดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความสูญเสียค่าใช้จ่ายความเสียหายความรับผิดและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งค่าเสียหายจากบุคคลที่สาม
 2. เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อผู้เล่นใดๆ สำหรับเนื้อหาที่เสียหายหรือเนื้อหาที่อัพโหลดหรือส่งผ่านในการเล่น เมื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ ผู้เล่นยืนยันว่าเราจะไม่ต้องรับผิดต่อผู้เล่นหรือบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยนการระงับหรือการยุติการเล่น
 3. HUC99 ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเสนอวิธีแก้ปัญหาข้อพิพาททั้งที่เป็นธรรมและทันเวลาและแก้ไขได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือภาระใดๆ โดยการเก็บรายละเอียดการเดิมพันและบันทึกการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมด ระเบียบเหล่านี้เก็บไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี (นับจากวันที่ทำธุรกรรม) และสามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการระงับข้อพิพาทตามคำขอ
 4. ในกรณีที่เกิดความแตกต่างหรือความหมายที่ไม่ตรงกันระหว่างต้นฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทยของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ให้ยึดตามภาษาอังกฤษเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง.
Scroll to Top